Kontakt

· Præsentation
· Aktiviteter
· Program
· Café Elisa
· Kontakt
· Links
· Billeder
· Forsiden

Præsentation


Indre Mission i Varde er mennesker, der samles regelmæssig for at få Bibelens ord forklaret, synge sammen, hygge os og have det godt med hinanden. Vi kalder det et kristent fællesskab, fordi vi samles om troen på Kristus. Det er det, der binder os sammen.

Vi er et åbent  fællesskab, hvor vi tager hånd om hinanden.

Vi er en del af Indre Missions (IM) arbejde i Danmark – men arbejder lokalt i Varde.

Vi er ca. 50 personer, der kommer regelmæssigt til aktiviteterne i Varde Missionshus og bidrager til husets drift.

IM har et klart formuleret formål: lede til Jesus – leve i Ham
Ud fra dette formål har IM på landsplan formuleret 4 indsatsområder:

* Fællesskab der favner
* Forkyndelse der frigør
* Fundament der fastholder
* Forvaltning der forandrer

IM Varde forsøger efter bedste evne at implementere disse indsatsområder i sit arbejde. Under menupunktet ”billeder” kan du se 4 små film, der hver især viser lidt mere om de forskellige indsatsområder.
Under punktet ”aktiviteter” kan du læse mere om, hvad der sker i huset.

Missionshusets adresse:

Varde Missionshus
Nørrevold 15
6800 Varde